Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων για Δήμους και Περιφέρειες   Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος «Pay as you Throw” / “Πληρώνω Όσο Πετάω» για Δήμους και Περιφέρειες
 

 

 

..........    
Σχεδιασμός και Διαχείριση Λειτουργίας Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών   Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτύου Συλλογής Αποβλήτων
   

.

.

   

Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων για Παραγωγή Βιοντίζελ