Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό χώρο

 

Η ύπαρξη συγκρούσεων μέσα στις ομάδες είναι ένα φαινόμενο που συναντιέται πολύ συχνά στα πλαίσια των ομάδων, συνεπώς δεν μπορεί να λείπει ως γεγονός και από τις εργασιακές ομάδες.

Οι συγκρούσεις στα εργασιακά περιβάλλοντα είναι κάτι που απασχολεί όλους τους εργαζόμενους από όποια ιεραρχική βαθμίδα και αν βρίσκονται είτε του υφιστάμενου είτε του προϊστάμενου. Οι αδιέξοδες συγκρούσεις έχουν ως αποτέλεσμα την βίωση αρνητικών συναισθημάτων όπως θυμού, φόβου που καθρεφτίζονται στον εργασιακό χώρο και γίνονται πολλές φορές τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και όχι μόνο. Οι συγκρούσεις και τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν γίνονται αιτία πολλές φορές για μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, για έλλειψη καινοτομίας και εξέλιξης και δεν είναι λίγες οι φορές που  πολλές εταιρείες έχουν οδηγηθεί στο κλείσιμο και η βαθύτερη αιτία ήταν η αδυναμία να διαχειριστούν τις συγκρούσεις στους κόλπους τους.

Βασικότερες αιτίες  διαπροσωπικών συγκρούσεων στα πλαίσια της ομάδας είναι  η έλλειψη  σαφών και διακριτών ρόλων, τα ασαφή όρια,  η μη σωστά κατανοούμενες υποχρεώσεις. Επίσης άλλοι  λόγοι μπορεί να είναι η μη εμπιστοσύνη και η αμφισβήτηση των προσώπων που έχουν ηγετικές θέσεις, η κακή μετάδοση των μηνυμάτων δηλαδή η έλλειψη επικοινωνίας, οι ανισότητες στις εργασιακές σχέσεις, τα συστήματα αμοιβών, οι διαφορετικές απόψεις σε εργασιακά ζητήματα καθώς και η διαφορετικότητα της κάθε προσωπικότητας. Στις μέρες μας, εξαιτίας του κλίματος της ανασφάλειας που επικρατεί  σε όλους τους εργασιακούς χώρους καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές στα εργασιακά ζητήματα, έχουν προκαλέσει αύξηση των συγκρούσεων σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους καθώς σε έντονα ανταγωνιστικές σχέσεις οι συγκρούσεις είναι πιο συχνό φαινόμενο.

Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να αναπτυχθούν δεξιότητες όπως η προσαρμογή στις αλλαγές, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση της διαφορετικότητας των άλλων και η σημασία της συνεργασίας.
Με βάση τα παραπάνω στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να δώσει την ευκαιρία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο.  Μέσα από τη συμμετοχή τους θα οπλιστούν με τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για να μην εμπλέκονται σε αδιέξοδες συγκρούσεις αλλά θα έχουν και πρακτικούς τρόπους διαχείρισης τους όταν προκύψουν. Αυτό θα βοηθήσει τους εργοδότες να διοικήσουν πιο αποτελεσματικά όταν προκύπτουν ανάλογα θέματα στην επιχείρηση τους. Σκοπός είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του σεμιναρίου να αποδεχτούν τις συγκρούσεις όχι ως πρόβλημα αλλά ως φορείς αλλαγής και εξέλιξης και έτσι να δημιουργήσουν το κατάλληλο «κλίμα» στον  χώρο εργασίας που θα ευνοήσει την υψηλή απόδοση.