Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την Κατάσταση των Δημοτικών Παιδικών Χαρών

 


Με γνώμονα τη δέσμευση των δήμων για παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στους δημότες τους, η ΑΕΛΙΑ μπορεί να αναλάβει την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση των παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του εκάστοτε δήμου. Είναι γνωστό ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός των Παιδικών Χαρών και κυρίως όσες φτιάχτηκαν πριν το 2004 δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου όσο και των ίδιων των παιχνιδιών.

Έχοντας υπόψη τη δραματική μείωση των πιστώσεων των Δήμων, αλλά και την αποδυνάμωση των Δημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω μετατάξεων, συνταξιοδοτήσεων και διαθεσιμοτήτων, με αποτέλεσμα την απασχόλησή του εναπομείναντα προσωπικού σε ζωτικότερης σημασίας ζητήματα, η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, για τη βελτίωση των χώρων των παιδικών χαρών ακολουθώντας όλες τις σχετικές διατάξεις υλοποίησης μιας πιστοποιημένης παιδικής χαράς.

Επιπροσθέτως, η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής πιστοποιημένων παιχνιδιών εξασφαλίζει τη πλήρη αποκατάσταση των παιδικών χαρών ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές και ασφαλής για τους δημότες.