Άδειες Λειτουργίας - Η/Μ Μελέτες - Αυθαίρετα

                                  

 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων  

 

Αδειοδότηση Αυθαιρέτων με Βάση την Νέα Νομοθεσία


 
..........

 

 


Κατάθεση Φακέλου για την Αδεία και Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων   Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD
     

 

 

 
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)   Έλεγχος Παιδικών Χαρών

 

 

       
Μελέτη Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας για Επαγγελματικούς Χώρους