Αδειοδότηση Αυθαιρέτων με Βάση την Νέα Νομοθεσία

Κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση η ΑΕΛΙΑ καταθέτει τον σχετικό φάκελο για την αδειοδότηση των υπάρχων αυθαίρετων κτηρίων με βάση την νέα νομοθεσία.

 

 

 

 

Κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ καταθέτει τον σχετικό φάκελο για την αδειοδότηση των υπάρχων αυθαίρετων κτηρίων με βάση την νέα νομοθεσία.