Πιστοποιήσεις - ISO

 

                                                                       

         

 

Διαχείριση Ποιότητας - ISO 9001 για Εταιρείες - Οργανισμούς - Επιχειρήσεις   Περιβαλλοντική Διαχείριση - ISO 14001 για Εταιρείες - Οργανισμούς - Επιχειρήσεις

 

 

  ..........    
Ασφάλεια Τροφίμων - ISO 22000 - HACCP για Επιχειρήσεις Τροφίμων   Σύστημα Ποιότητας σε Οργανισμούς που Παρέχουν μη Τυπική Εκπαίδευση - ISO 29990