Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

 

 

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διεξάγει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες είτε στα πλαίσια της έκδοσης οικοδομικής άδειας είτε στα πλαίσια ανακαίνισης του υπάρχοντος οικήματος.