Τροποποίηση Λειτουργιών & Εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων - Οργανισμών - Εταιρειών με Σκοπό την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (δημόσιος, ιδιωτικός) όταν δεν διέπεται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα διαδικασιών (ISO) επιφέρει κατασπατάληση πόρων με οικονομικά επιζήμια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η λειτουργία φωτιστικών λαμπτήρων ή κλιματιστικών μονάδων κατά τη διάρκεια ωρών που δεν βρίσκεται κανένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας, η άσκοπη εκτύπωση σε μη ανακυκλώσιμα ή ακόμη και σε πρόχειρα χαρτιά, η εκπρόθεσμη παραγγελία υλικών, το ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον (κακός φωτισμός, κλιματισμός, αερισμός)  κ.α είναι μερικά από τα αίτια που προκαλούν οικονομικές απώλειες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ στον τομέα αυτό διαθέτει την τεχνογνωσία, μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης των λειτουργιών μια εταιρίας, να αναγνώσει τα αδύνατα σημεία και να δώσει τις λύσεις εκείνες που θα ωφελήσουν την βιωσιμότητα της εκάστοτε επιχείρησης.