Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων - Zero Energy Buildings

 

 

 

Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και για το 36% των συνολικών εκπομπών CO2. Η ΕΕ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, ψήφισε την Οδηγία 2010/31, με την οποία θέσπισε συγκεκριμένες δράσεις για να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και να μειωθούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. Με την ίδια Οδηγία εισήγαγε και τον όρο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, το οποίο αποτελείται από δύο συνιστώσες, την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την εφαρμογή τουλάχιστον στο 50% του συνόλου του σε ΑΠΕ.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, η ΕΕ ενίσχυσε την Οδηγία 2010/31 με την Οδηγία 2012/27, η οποία προτείνει ενισχυμένα ή νέα μέτρα για την επίσπευση των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης των κτηρίων, για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 μέχρι το 2050.

Η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ πρωτοπορεί στην διαχείριση ενέργειας καθώς και στη μείωση των CO2, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις τόσο σε κτίρια του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος του τεχνικού γραφείου είναι οι ενεργειακές υπηρεσίες αναβάθμισης κτιρίων σε συνδυασμό με τις βιώσιμες τεχνικές λύσεις, προσφέροντας:

 • Ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση Πιστοποιητικών Ενέργειας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
 • Ενεργειακή τεχνογνωσία για νέα προϊόντα και τεχνολογίες που αφορούν τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το ποιο είδος τεχνολογίας αποδίδει καλύτερα σε κάθε τοποθεσία, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της επένδυσής.
 • Διαχείριση υδάτων: Μελετάμε και σχεδιάζουμε συστήματα  συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού για οικιακές ή εμπορικές χρήσεις, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του εκάστοτε κτιρίου.
 • Οικολογική μόνωση: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός της μόνωσης του κτιρίου, με δυνατότητα χρήσης και νέων οικολογικών υλικών (ψυχρά υλικά) για καλύτερη απόδοση όπου ζητηθεί.
 • Υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης και αεροστεγανότητα υποβοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τη ελαχιστοποίηση στη χρήση θέρμανσης και κλιματισμού του κτιρίου, αλλά και δημιουργώντας παράλληλα τις απαραίτητες συνθήκες άνεσης στο κτίριο.
 • Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης: Σχεδιασμός ολόκληρης της γραμμής κλιματισμού και ψύξης για την οικολογική και βιώσιμη χρήση τους ανάλογα την περίπτωση. 
 • Αερισμός: Σχεδιασμός και μελέτη του αερισμού του κτιρίου, τόσο με μηχανικό όσο και με φυσικό τρόπο.
 • Φωτισμός: Μελέτη φωτισμού του κτιρίου κάνοντας χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας.
 • Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης – έξυπνοι μετρητές: έχοντας ολοκληρωμένη τεχνική γνώση  αναλαμβάνουμε υποδομές παντός τύπου σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος, με τη χρήση Smart grids.
 • Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης του ακινήτου σας: Προτείνουμε εναλλακτικά σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης με ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό σας, υπολογίζοντας σε κάθε ένα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συνδέοντας παράλληλα κάθε σενάριο με τον οικονομικό και χρονικό προϋπολογισμό για την εκπόνηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων. Επιπλέον, καταγράφουμε σε μια οικονομική και τεχνική ανάλυση το βαθμό κερδοφορίας της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη από το σύνολο των αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στο ακίνητο.

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι ποικίλα και άκρως σημαντικά:

 • Μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου, αναλογιζόμενοι και τις απαιτήσεις σε κόστος καυσίμων τα τελευταία χρόνια.
 • Συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα και συνεισφέροντας στους στόχους της ΕΕ για μία ανταγωνιστική οικονομία εκπομπών μέχρι το 2020.
 • Βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα και την ποιότητα ζωής, βοηθώντας τόσο τους ζώντες όσο και τους επισκέπτες στο εκάστοτε κτίριο.
 • Αυξάνει την αντικειμενική αξία του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση, συμφώνα με τους Κανονισμούς του ΚΕΝΑΚ, είναι οικονομικότερο στη χρήση από ένα χαμηλής κλάσης και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.
 • Όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, αποτελεί πέραν του οικονομικού οφέλους, και ένα είδος διαφήμισης, καθώς διακρίνονται σε μία ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά.
 • Για τα κτίρια τα οποία είναι επισκέψιμα προς το κοινό (δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, γραφεία, κτλ) βοηθάει στη βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών τους.