Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

 

 

 

Βάσει  νόμου,  σε  περιπτώσεις  αγοραπωλησίας ή ενοικίασης  ακινήτων  είναι υποχρεωτική  η  έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α). Επίσης  είναι  απαραίτητο και σε περιπτώσεις που  ο  ιδιοκτήτης επιθυμεί να βελτιώσει ενεργειακά το  ακίνητο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως το  πρόγραμμα  "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" . Με τη διενέργεια  μιας  ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  το κτίριο  από ενεργειακής  άποψης  και  προτείνονται  συγκεκριμένες  παρεμβάσεις από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας  και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ βάση της σχετικής νομοθεσίας διαθέτει στελεχωμένο προσωπικό ενεργειακών επιθεωρητών  οι οποίοι με χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδίδουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α).