Πράσινη Ανακαίνιση Κτηρίων - Γραφείων - Καταστημάτων

 

 

Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που ζούμε η ανακαίνιση των κτιρίων (οικία, καταστήματα, γραφεία κλπ),  έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας του ακινήτου και την αισθητική του ανανέωση. Η πράσινη ανακαίνιση επιτυγχάνει επιπλέον, την περεταίρω αύξηση της αξίας του ακινήτου, την θωράκισή του από τις θερμικές απώλειες, την εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με ένα επιπλέον κόστος της τάξης του 10% από μια συμβατική ανακαίνιση η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, μεθόδους και υλικά επιτυγχάνοντας το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.