Κατάθεση Φακέλου για την Αδεία και Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων

 

 

 

 

Έχοντας γνώση και εμπειρία αναφορικά με την διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας επαγγελματικών χώρων η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε είδος επαγγελματικού χώρου.